Практическа среща в “Градско земеделие Варна

3С е социална програма за екологично земеделие в градска среда насочена към интегрирането на хората в общност.