Партньори по проекта

Клуб ЕкоЛогика към ИУ - Варна.

Представяме първите си партньори по проекта - Клуб ЕкоЛогика към ИУ - Варна. Клубът е студентска организация към катедра "Аграрна икономика" в Икономически университет - Варна. Основните дейности на клуба са организиране на беседи, дискусии и инициативи за опазване на околната среда. Клубът предоставя възможности за участия в научно-изследователски проекти, както и сътрудничество с други институции, бизнес организации, НПО и клубове, чиято дейност е насочена към екологията.

Фондация "За цялостно развитие"

Представяме още един партньор по проекта - Фондация "За цялостно развитие" , която има за цел: да вдъхновява гражданите да бъдат активни участници в гражданското общество; да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности и културата на гражданите; да подпомага млади артисти в развитието им; да създава, развива и подкрепя каузи; да допринася за подобряването на градската среда чрез създаването на художествени проекти; да създаде общност за взаимна подкрепа и съдействие; да създаде мрежа от ключови партньори. Благодарим за партньорството и интереса на доброволците ви към проекта!

Градско земеделие - 3C Humana Varna

С радост представяме нашите приятели от Градско земеделие - 3C Humana Varna, с които ще видим на живо как работи компостирането и какво можем да постигнем заЕдно! Те се занимават с теоретично и практическо обучение на активисти; предоставят им 28.8 кв.м. обработваема площ за производство на продукти за собствена консумация; провеждат семинари; създават независим и устойчив екип. В четвъртък (27.08.) нашите доброволци ще имамат удоволствието да се запознаят с тях!