Компостирането - най-лесният начин да пазим природата

За проекта

Проектът Компост Ноу-Хау продължава от 01.08 до 15.10.2020 г. и включва обучение, разработка на информационни материали, провеждане на събитие за информиране на широката общественост. Реализира се с финансовата подкрепа на Община Варна.
Цел: Да се проведат серия от обучения сред младежи за процеса на разпадане на био отпадъци, способи и техники за подпомагането му и компостирането на био отпадъци с цел решаване на проблема.
Основни дейности: Провеждане на серия от обучения, с които да се даде основата и по нататъшното познание за разпадането на биоотпадъците и последствията от тях. Методи за преработка на био отпадъци и способи и техники за подобрението на процеса. Финалната част на обучението ще бъде практическа под формата на изграждане на компостери на територията на град Варна.

5 правилa при компостиране

Основа

Поставете в основата 5-10 см съчки или клонки, за да може купчината да “диша”. Изсипвайте органичните отпадъци върху тази основа.

Въздух

Купчината с органични отпадъци трябва да има достатъчно въздух, за да не образува газ метан, докато гние.  За целта е достатъчно да разбърквате купчината 1-2 пъти месечно.

Вода

Добре е в по-горещите и
слънчеви дни да проверявате нивото на влажност на компоста – на пипане трябва да е влажно колкото изстискана гъба за миене.

Сух / мокър материал:

При възможност, добре
е да покривате всеки пластмокри отпадъци с пласт сухи отпадъци, за да избегнете миризмата на гниене

Температура

При разграждането на органичните отпадъци, температурата на компоста естествено се покачва. Оптималната температура е между 40 и 65 градуса по Целзий.

Полезни свойства на компоста

Какво се случи?

Вижте къде ходихме 🙂

Снимки от първия ден!

След набиране на кандидати чрез създадения онлайн формуляр, бе проведена първа среща.

Световно Почистване При Блок 24 Във Възраждане 1

По случай Световния Ден За Почистване каним ..

Работа по екипи

Част от обучението беше и работата по екипи. Участниците в проекта се разделиха в пет екипа …

Практическа среща в "Градско земеделие Варна"

Четвъртък (27.08) – практическа среща в “Градско земеделие Варна” в 17:30