Работа по екипи

Част от обучението беше и работата по екипи. Участниците в проекта се разделиха в пет екипа:

⦁ Екип Търсачи на информация – набра подробна информация за биоразградимите отпадъци и компостирането, която да е подходяща за разработването на информационни материали.

⦁ Екип Дизайнери, който създаде дизайн на удостоверение за участие в проекта; информационни брошури и плакат.

⦁ Видео екип, който създаде информационни видеа за проекта и компостирането.

⦁ Екип Компостер, който създаде методология за използване на компостерите.

⦁ Екип Социални медии, който разработи сайт за проекта, осигурява присъствието на проекта в социалните медии и публикуването на новини за проекта в медиите.

  • Линк към новината в NGO
  • Линк към новината в VARNAUTRE