Снимки от първия ден!

След набиране на кандидати чрез създадения онлайн формуляр, бе проведена първа среща. Тя бе опознавателна и целяща изграждане на екипа. Беше представена информация за организацията ни – Ай Ем Ю Пийс Глобал, както и защо бе направен проекта. След това бе представен екипа, който работи по проекта. След това бяха проведени игри за опознаване и изграждане на екип от неформално обучение като “Жива Библиотека”.